Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Provádíme výzkum v oblasti meziplanetární hmoty a vysokoenergetických objektů.