Katedra makroekonomie a ekonometrie Institutu ekonomických studií

Katedra se zaměřuje na výuku a výzkum oblastí monetární ekonomie, mezinárodního obchodu a financí, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.