A G s spol. s r.o.

  • Geodetické podklady pro projektování,
  • inženýrská geodézie,
  • zaměření staveb,
  • geometrické plány,
  • vytyčování hranic pozemků,
  • dořešení vlastnických vztahů,
  • zpracování stávajících podkladů do digitálního tvaru,
  • nové mapy, popř. ...

Šrobárova 2183/5, Praha 3 − Vinohrady