Geodézie CZ s.r.o. (Geodetická kancelář)

Vyhotovení geometrických plánů, vytyčování hranic, mapové podklady pro projekty a územní plány, dokumentace skutečného provedení staveb. Technická pomoc při zápisech do katastru nemovitostí, digitalizace map, geodézie ve stavebnictví.

Kolbenova 961/27d, Praha 9 − Hloubětín