Vědeckovýzkumné pracoviště restaurátorské

Zpracování poznatků technik a technologií pro potřeby restaurování a umělecko-historického hodnocení, ověřování pramenů a aplikovaný výzkum technik a technologií pro restaurátorskou práci.

Výstaviště 188 (Moderní galerie), Praha-Bubeneč