Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici (Sídlo)

  • Rostlinná výroba – nejvýznamnějšími plodinami jsou potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, triticale, řepka olejná, z okopanin cukrovka a brambory. Významný podíl výměry je určen krmným plodinám pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice. Hlavními ...

Dolní Sloupnice 134, Sloupnice
OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)