Simplevideo – Vratislav Horčík

Zpracování domácího videa, přepis na DVD. Nabízíme střih, úpravu přechodů mezi scénami, rozdělení videa na kapitoly a vytvoření grafického menu s výběrem scén.