Česká geologická služba

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Tomanova 2307/22, Praha-Břevnov