Vysoká škola ekonomická v Praze - Katedra arts Managementu Fakulty podnikohospodářské

Katedra je zaměřena na spojení dvou zdánlivě nespojitelných oblastí - ekonomiky a umění.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov