Vysoká škola ekonomická v Praze - Centrum výzkumu rozvojových ekonomik Fakulty mezinárodních vztahů

Vědecko-výzkumné centrum složené z odborníků vybavených teoretických znalostí a výzkumných dovedností z oboru rozvojová ekonomika.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov