Katedra institucionální ekonomie Fakulty národohospodářské

Katedra zajišťuje výuku předmětů z oblasti ekonomie a práva, politiky, ekonomických systémů a jejich dějin.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov