Katedra práva Fakulty národohospodářské

Katedra zajišťuje výuku předmětů z oblasti regionální ekonomiky a rozvoje, správního práva a správních a ústavních systémů.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov