Marcel Ghymeši

Nabízíme zemní práce strojem UNC.

Hostivická 155/28, Praha-Sobín