Katedra managementu podnikatelské sféry Fakulty managementu

Katedra zajišťuje výuku manažerských disciplín.

Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II