Katedra politologie Fakulty mezinárodních vztahů

Katedra se zaměřuje na výuku základů politologie, komparaci světového a českého politického systému, politické ideologie, na metodologické otázky, sociologii, politický management, parlamentarismus a autoritativní způsoby vlády.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov