Katedra mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů

Katedra se zaměřuje na oblast mezinárodních ekonomických vztahů a na oblast obchodních operací platebního styku se zahraničím.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov