Katedra hospodářských dějin Fakulty národohospodářské

Katedra se zaměřuje na zkoumání problematiky hospodářského a politického vývoje Českých zemí a Československa, Evropy a dalších oblastí světa.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov