Katedra managementu informací Fakulty managementu

Katedra zabezpečuje výuku především v oborech matematika, statistika a informatika a výpočetní technika.

Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II