Katedra managementu veřejného sektoru Fakulty managementu

Katedra zajišťuje zejména výuku všech předmětů, které jsou s veřejným sektorem spjaty.

Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II