Katedra regionálních studií Fakulty národohospodářské

Katedra se zaměřuje na přípravu ekonomických odborníků pro oblasti státní správy a místní samosprávy.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov