Katedra ekonomie Fakulty národohospodářské

Katedra zajišťuje výuku předmětů z oblasti ekonomie a jejích dějin.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov