Katedra hospodářské a sociální politiky Fakulty národohospodářské

Katedra zajišťuje výuku v oblasti hospodářské a sociální politiky, národního hospodářství, makroekonomické analýzy a ekonomické žurnalistiky.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov