Katedra ekonomiky životního prostředí Fakulty národohospodářské

Katedra se zaměřuje na řešení aktuálních teoretických i aplikačních problémů životního prostředí.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov