Katedra statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky

Katedra zajišťuje výuku statistických metod, pomocí nichž lze vyhodnocovat hospodářské údaje, vývojové tendence a souvislosti ekonomických ukazatelů v podniku i v národním hospodářství.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov