Katedra filosofie Fakulty národohospodářské

Katedra zajišťuje výuku předmětů z oblasti filosofie a duchovně-kulturního dědictví.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov