Katedra ekonometrie Fakulty informatiky a statistiky

Katedra zajišťuje výuku ekonometrie, která je založena na využití ekonomických, matematických a statistických metod při vyhledávání, měření a verifikaci vzájemných vztahů mezi ekonomickými veličinami.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov
ZAVŘENO (Otevírá St 08:30)