Katedra personalistiky Fakulty podnikohospodářské

Katedra je zaměřena na komplexní pojetí problematiky lidského faktoru v organizaci.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov