Katedra managementu Fakulty podnikohospodářské

Výuka je zaměřena na management firem působících v podnikatelské sféře, neziskových organizací a institucí státní a veřejné správy.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha-Žižkov