AVS Projekt, s.r.o.

  • Geodetické práce, průzkumné a ostatní předprojektové práce.
  • Studie (pro dopravní stavby, dopravní opatření, dopravu v klidu ...).
  • Dokumentace k územnímu rozhodnutí DÚR.
  • Dokumentace ke stavebnímu povolení DSP.
  • Realizační dokumentace stavby ...

Jirčanská 828/31, Praha-Libuš