Ing. Petr Kuneš

Přírodovědné průzkumy, pasportizace a dokumentace památek, vyhodnocení stavu a rozsahu poškození, identifikace hlavních faktorů degradace. Návrhy postupů konzervace a restaurování památek, provádění ověřovacích zkoušek technologií a materiálů, zajištění ...

8. listopadu 585/25, Praha 6 − Břevnov