Ing. Stanislav Skákal – THETA 90

Vlastní výroba elektrod – elektrochemických čidel a sond pro měření pH, redoxního potenciálu, kyslíku, vodivosti, různých iontů a dalších plynů ve vodě a vodných médiích (popř. i v nevodných médiích). Od začátku se specializuje na 2 oblasti – průmyslové a laboratorní měření těchto veličin. Dále vyrábíme a dodáváme další potřebné zboží jako kalibrační roztoky, elektronické převodníky signálů, regulátory, snímače (držáky elektrod) apod.