Rodinné centrum Hvězdička

Nabízíme víkendové kurzy, kde si budete moci osvojit důležité principy Montessori pedagogiky, nahlédnete do jednotlivých oblastí systému a podrobněji se seznámíte s první oblastí „Praktický život“.
Kurz je určen rodičům i pedagogům.