ev. č. 4501 Ing. Eliška Dudová

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.
Kateřinská 466/40, Praha-Nové Město