ev. č. 2154 Ing. Jiří Šperl

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí, zpracování daňových přiznání, řešení sporů se správci daně.

Bořivojova 2419/21, Praha 3 − Vinohrady