JUDr. Stanislav Pokorný – advokát (Advokátní kancelář)

Nabízíme služby v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva, sepisování smluv a převodu nemovitostí. Ověřování úředních listin.

Na Proutkách 281, Radonice