Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz (Školicí a výcvikové středisko)

Služby BOZP se zaměřením na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jedná se o kurzy pro výškové práce, prodej OOP proti pádu, revize OOP a další služby.
Jsme autorizovaným subjektem pro zkoušky profesních kvalifikací 39-010-H – „Technik pro ...