ASSESSMENT s.r.o. (Personální poradenství)

Jsme personálně poradenská společnost, která se zaměřuje na diagnostikování pracovního výkonu, motivaci, rozvoj pracovních pozic, rizikového jednání stávajících a budoucích zaměstnanců, psychodiagnostiku pro pracovní praxi a osobnostní psychodiagnostiku.

Zajišťujeme pro své zákazníky všechny činnosti související s povinnostmi na úseku BOZP a PO vycházejících z požadavků platné legislativy ČR. V rámci komplexních služeb jsme zároveň připraveni převzít Vaši stávající agendu v oblastech BOZP a PO, provést její kompletní revizi, audit vč. provedení případných nutných změn.

Nabízíme také psychologické poradenství, testy korupce a software pro využití v HR (lidských zdrojích) při náboru i výběru zaměstnanců, při rozvoji i vzdělávání, při řízení talentů a nástupnictví, či budování strategických rezerv.

Naše společnost zajišťuje u svých partnerů takové prostředí, kde je na první pohled patrné, že problematice lidských zdrojů a práci s lidským kapitálem je věnována maximální možná pozornost.

Proč s námi spolupracovat:
  • Odlišujeme se od konkurenčních firem přístupem, odborností, efektivitou a vysoce sofistikovaným know-how i nejkomplexnější psychodiagnostikou zaměřenou na bezpečnost Vašeho podnikání.
  • Jako jediná společnosti se zabýváme rizikovými vlastnostmi a chováním lidí a tak můžete ochránit Vaše investice.
  • Tým společnosti tvoří profesionálové a experti v oblasti HR a personálního poradenství s mnohaletou praxí i v zahraničí.