Zdeněk Krška – likvidace odpadů (Provozovna)

Nabídka služeb v oblasti svozu a likvidace sutě a komunálního odpadu.
Dále provádíme zavážení stavebních materiálů dle požadavků zákazníků.
Jedná se především o sypké materiály, tzn. písek, štěrk, recyklát a beton, kde se jedná o tonáž do 3 t.
Ostatní ...

Rokycanova 652/30, Praha 3 − Žižkov