EVP – Ekologie v praxi (Pobočka)

Poradenství v oblasti životního prostředí, environmnetální výuka a úspora energií.
Do oblasti životního prostředí spadají dendrologické průzkumy a inventarizace dřevin, biologické průzkumy a hodnocení, hodnocení krajinného rázu, které slouží především jako ...