FACTORING SERVICES s. r. o. (Sídlo)

Poskytujeme služby právnickým i fyzickým osobám při řešení sporných obchodních případů za využití nejmodernějších právních a finančních nástrojů.
Finanční stabilitu, podporu a know-how zajišťuje mateřská společnost Europe Financial Found Ltd. se sídlem ve Velké Británii.