CHEMSTAR Czech Republic, s. r. o.

V oblasti chemie a ekologie nabízíme:
  • školení pracovníků v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky,
  • dohled při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky,
  • zpracování bezpečnostních listů chemických látek a ...