CITY OFFICE s. r. o.

Při využití služeb CITY OFFICE u nás získáte:
  • oficiální sídlo Vaší společnosti na prestižní adrese v centru Prahy,
  • kontaktní místo s recepcí pro styk s veřejností a orgány státní správy,
  • příjem veškerých písemností a zásilek doručovaných na adresu ...