CES CZ s.r.o. (Centrála)

Provádění elektroinstalace:
  • silnoproud (přípojky NN, technologické rozvody, napájecí a řídící rozvody, elektroinstalace v prostředí s nebezpečím výbuchu, rozvody záložního napájení),
  • energetika (fotovoltaické solární systémy, kioskové trafostanice, servis ...