CES CZ s.r.o. (Centrála)

Provádění elektroinstalace:

  • silnoproud (přípojky NN, technologické rozvody, napájecí a řídící rozvody, elektroinstalace v prostředí s nebezpečím výbuchu, rozvody záložního napájení),
  • energetika (fotovoltaické solární systémy, kioskové trafostanice, servis ...

Vyšehradská 1349/2, Praha 2 − Nové Město