FAMZA TRADE, s.r.o.

Provoz Restaurace

Nový Zlíchov 3172/6, Praha-Smíchov