KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern (Sídlo, kancelář)

KSB je jedním z předních světových výrobců čerpadel a průmyslových armatur. Servis pro čerpadla a  průmyslové armatury dostupný po celém světě.

Díky své univerzálnosti umožňují čerpadla a průmyslové armatury KSB širokou škálu použití, ať už jde o technická zařízení budov a průmyslové aplikace, čerpání vody, úpravu odpadní vody nebo procesy v energetice. Naši zákazníci profitují z našich rozsáhlých zkušeností, z našeho celosvětově dostupného servisu, zrovna tak jako z našich hlubokých technických znalostí, které nás učinily jednou z nejvýznamnějších značek ve výrobě čerpadel.

Hlavní součástí portfolia čerpadel KSB jsou odstředivá čerpadla, která zahrnují například ponorná čerpadla, čerpadla odpadní vody nebo oběhová čerpadla.

Jako jeden z předních výrobců průmyslových armatur a průmyslových čerpadel jsme vždy nablízku našim zákazníkům.

Společnost KSB byla založena v roce 1871 v Německu ve Frankenthalu a je jedním z předních dodavatelů ve svém oboru již více než 100 let. Jako zkušený výrobce čerpadel jsme s našimi vlastními prodejními a marketingovými organizacemi, výrobními závody a servisními provozy přítomni na všech kontinentech. KSB je zastoupena ve více než 100 zemích a zaměstnává více než 15 500 zaměstnanců. Máme také 170 servisních středisek se servisním personálem, čítajícím více než 3 000 zaměstnanců provádějících po celém světě inspekce, údržbu a servisní opravy průmyslových čerpadel a průmyslových armatur včetně dodávky náhradních dílů. Když si zvolíte KSB, můžete si být jisti, že dostanete nejlepší servis přímo od stejné společnosti, která vyrobila Vaše čerpadla a armatury.

Recept úspěšnosti KSB: inovace plus osvědčená řešení.

Zákazníci volí výrobky KSB na základě kombinace vysoce inovativní technologie čerpadel a armatur, které úspěšně prošly zkouškou doby. Tak například Etanorm je jedním z nejúspěšnějších vodních čerpadel na světě. Etanorm je jedním z klasických výrobků KSB, jehož historie se datuje zpět až do roku 1936. Od té doby jsme prodali více než 1,5 milionu těchto normovaných čerpadel.

Vlastní výzkum pro vysokou kvalitu čerpadel a armatur.

Kromě čerpadel a průmyslových armatur, které jsou na trhu zavedeny již mnoho let, je úspěšnost založena také na výzkumu a vývoji. Při výrobě našich nejlepších čerpadel těžíme z naší vlastní mezinárodní sítě výzkumných a vývojových zařízení. Technologické úsilí předního výrobce čerpadel a průmyslových armatur KSB spočívá v hydraulickém inženýrství, technologii materiálů a automatizaci čerpadel a průmyslových armatur. Spolupracujeme také s univerzitami, výzkumnými ústavy a partnerskými společnostmi s cílem rychlého zavedení nových obchodních myšlenek pro inovativní výrobky. Společnost KSB je tak schopna dodávat účinné, vysoce výkonné komponenty a systémy pro přepravu médií.