Ing. Dušan Vrága, MONTANA MORAVIA – báňská a znalecká kancelář

Nabízíme konzultační činnost a služby závodního lomu, bezpečnostního technika, projektanta a zpracování znaleckých posudků – vše pro povrchovou těžbu nerostných surovin, včetně sanačních a rekultivačních prací, důlních škod, ocenění těžebních práv a ložisek ...

Na Vyhlídce 1481, Uherské Hradiště-Mařatice