Vladimír Trhlík

Těžba, přibližování a řezání dřeva.
Rizikové kácení.