Peter Nožina

Montáž TV, SAT a STA antén a rozvodů včetně oprav.
Nabídka služeb IT.
Restaurování píšťalových varhan, ladění a intonace. Opravy harmonií.

Lázeňská 286/6, Praha 1 − Malá Strana