Písek Ostrava, s.r.o.

Dobývání nevýhradních nerostů včetně jejich úpravy a zušlechťování. Odstraňování odpadů vyjma nebezpečných.

Matěje Kopeckého 675/21, Ostrava