Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví. Specializované muzeum České republiky s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, kulturní, osvětovou, vzdělávací a metodickou.

Strahovské nádvoří 132/1, Praha-Hradčany